Modimera

Modimera arbetar med att stärka organisationer och individer. Vår grundsyn är att kommunikation, ledarskap, organisation och kultur är viktiga hörnstenar för att åstadkomma resultat och för att lyckas attrahera rätt medarbetare till verksamheten.Dessa fyra hörnstenar är beroende av varandra för att åstadkomma stabilitet och styrka såväl kort-, som långsiktigt. 

Modimeras koncept K-L-O-K ledning, grundar sig på detta resonemang. 

Våra kunder har förstått vikten av att arbeta strategiskt och proaktivt. De har också förstått värdet i att samverka med oss som extern partner, eftersom det som kan tyckas både lätt och självklart i teorin ofta är betydligt svårare att omsätta till praktiska resultat. Vardagsfrågorna måste hanteras och det är lätt att känna sig otillräcklig som chef. 

Modimera erbjuder konsulttjänster till individer och organisationer inom privat och offentlig sektor. Genom klok ledning och handlingskraft i nära samverkan med våra uppdragsgivare så skapar vi resultat och stärker arbetsgivarvarumärken.

Gillar du också utveckling och utmaningar?  Tveka inte att ta kontakt med mig!  

Du når mig lättast på 070-602 53 50 

eller 

johanna.sellin@modimera.se